• Tıraş Makinesi
    Tıraş Makinesi

    Sakallar bilindiği gibi erkeklerin makyajıdır ve çeşitli sakal şekillerinin verilebilmesi için yüksek özellikli tıraş makinelerinin kullanılması gerekmektedir.