Tersine beyin göçü Ortadoğu ve Afrika’dan

YÖK, yurtdışında eğitim alanların Türkiye’de çalışmak ya da akademik çalışma yürütmek amacıyla yaptığı denklik başvurularına ilişkin verileri açıkladı. YÖK Başkanı Yekta Saraç, “Ülkemize tersine beyin göçü var” dese de başvuruların büyük bölümü Ortadoğu ülkelerinden yapıldı. İlahiyat, en fazla denklik verilen üçüncü program oldu


Tersine beyin göçü Ortadoğu ve Afrika’dan

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2018 yılında yapılan denklik başvurularının sayısını ve en fazla sayıda denklik verilen yükseköğretim programlarını açıkladı. YÖK’ün verilerine göre, 2018’de en fazla denklik verilen üç program sırasıyla “Tıp Doktorluğu, Mimarlık ve İlahiyat” oldu. Lisans düzeyinde en fazla denklik verilen üç ülke ise Azerbaycan, Suriye ve Bulgaristan olarak sıralandı.

Diploma ve denklik işlemlerine ilişkin YÖK’ün, “Yüksek Öğretim Dergisi”nin son sayısında yayımlanan veriler, akademideki piyasalaşmayı gözler önüne serdi.

 

2018 yılında 101 farklı ülkeden toplan 10 bin 67 denklik başvurusu alındığını bildiren YÖK, başvuruların ülkelere göre dağılımlarını paylaştı. En fazla denklik başvurusu 4 bin 689 başvuru ile Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden yapılırken Orta Asya ve Kafkasya ülkeleri bin 841 başvuru ile ikinci sırada yer aldı. YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın, “Ülkemize artık tersine beyin göçü var” sözlerine karşın denklik başvurularının yüzde 65’inin Ortadoğu ve Afrika ile Orta Asya ve Kafkasya’dan yapılması dikkati çekti.

ORTADOĞU VE AFRİKA ÜLKELERİ

Ortadoğu ve Afrika’da öğrenim gören öğrencilerden Türkiye’ye yapılan 4 bin 689 denklik başvurusunun 3 bin 268’i onaylandı. Orta Asya ve Kafkasya’dan 2018 yılında bin 841 denklik başvurusu yapılırken önceki yıllardan kalan başvuruların da eklenmesiyle onaylanan başvuru sayısı toplam 2 bin 581 oldu. YÖK, Amerika ve Birleşik Krallık’tan bin 706, Balkan ülkelerinden bin 479, Avrupa ülkelerinden ise bin 342 başvuru aldı.

SURİYE VE İLAHİYAT ÖNE ÇIKTI

Türkiye’deki yükseköğrenim alanında birçok ayrıcalık sağlanan İlahiyat programları denklikte de üst sıralara yerleşti. En fazla denklik Tıp Doktorluğu programına verilirken Mimarlık programı ikinci, İlahiyat programı ise üçüncü sırada yer aldı. Lisans düzeyinde denklik verilen ülkelerin sıralamasında ise Azerbaycan, Suriye ve Bulgaristan ilk üç sıraya yerleşti. Azerbaycan’dan yapılan 764 başvuruya onay veren YÖK, Suriye’den 596, Bulgaristan’dan 282 başvuruyu kabul etti. Verilerde Suriye’nin ve ilahiyat programının öne çıkmasının, iç savaş nedeniyle ülkesinde iş bulamayan veya okula devam edemeyen Suriyeli öğrencilerden kaynaklandığı öğrenildi. Denklik onay süresinin ortalama 65 gün olduğunu belirten YÖK, iç karışıklık yaşayan ülkelerden yapılan başvurularda bu sürenin 245 güne kadar çıktığını açıkladı. Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanı’nın denklik işlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u ziyaret etmesinin ardından Bulgaristan’ın denklik listesinde yukarılara tırmanması dikkati çekti.